Problematisk rapport om genfundne erindringer

04/10/2004 at 12:00 am

Af: Cand.psych. Dorthe Berntsen. Speciallæge i psykiatri Sven Risbjerg Rasmussen. Cand.psych. Søren Friis Smith. Speciallæge i psykiatri Jytte Willadsen. Ugeskrift for Læger, no. 41, 4. oktober 2004 Forfatterne til Dansk Psykiatrisk Selskabs, Dansk Psykolog Forenings og Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs rapport om genfundne erindringer afviser vore indvendinger imod den, […]

Rapport på afveje

24/09/2004 at 12:00 am

Af: Dorthe Berntsen, lektor, cand.psych., ph.d. Søren Friis Smith, cand. psych. autoriseret med specialistanerkendelse Sven Rasmussen, speciallæge i psykiatri Jytte Willadsen, speciallæge i psykiatri Psykolog Nyt 2004;17:8-15 Rapporten om ”Genfundne erindringer”, som blandt andre Dansk Psykolog Forening står bag, er præget af mangelfulde oplysninger og misvisende konklusioner. Sådan lyder kritikken, […]

Ny dansk undersøgelse af omfanget af seksuelt misbrug blandt børn

28/10/2011 at 11:54 am

I august 2002 udgav Statens Institut for Folkesundhed rapporten: ”Unges trivsel år 2000. En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb i barndommen”. I rapporten omtales en ny stor undersøgelse, der har inkluderet over 6000 børn i Danmark på 9. klassetrinnet, svarende til 11% hele aldersklassen vedrørende udbredelsen af seksuelt misbrug. […]

Journalistikken og debatten findes

29/09/2004 at 12:00 am

Journalisten 2004 15,31 Vernon Jones (VJ) kritiserer mig  for i en kronik i Politiken den 15. juli i år at komme med »barbariske og faktuelt ukorrekte angreb på de misbrugte børns troværdighed«. VJ har tidligere kritiseret mig. Dengang dokumenterede jeg, at der var problemer både med kritikkens form og indhold. […]

Genfundne erindringer

30/07/2004 at 12:00 am

Af: Dorthe Berntsen, lektor, cand.psych., ph.d., Søren Friis Smith, cand.psych. Autoriseret med specialistanerkendelse, Sven Rasmussen, speciallæge i psykiatri, Jytte Willadsen, speciallæge i psykiatri . Psykolog Nyt nr. 13, vol. 58, 30.07.2004, s. 26. Artiklen er også trykt i Ugeskrift for Læger nr. 36, 30.08-2004 I efteråret 2002 nedsatte Dansk Psykiatrisk […]

To forskellige virkeligheder

10/05/2001 at 12:00 am

Af Søren Friis Smith Psykolog Nyt, nr. 9, 2001. I PN nr. 4/01 og 6/01 tegner Johanne Bratbo (JB) DPF’s holdning til medlemmernes arbejde vedrørende mistanke om seksuelt misbrug af børn. Jeg konstaterer, at DPF og undertegnedes virkelighedsopfattelse divergerer. Som klinisk psykolog med 2 års videreuddannelse på børneområdet er det noget […]

Mig ska’ sov

20/02/1998 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Psykolog Nyt, nr. 4, 1998. Min anmeldelse af Aasborg og Thyssens „Mig ska’ sov’ her i nat” (Psykolog Nyt 17/1997) har affødt to lange indlæg i bladet, senest et af lektor Ivy Schousboe (Psykolog Nyt 1/98). Tak også til Ivy Schousboe for hendes indlæg. I det følgende […]

Læst og påskrevet

19/09/1997 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Psykolog Nyt (Anmeldelse), nr. 17, 1997. Danmarks Pædagogiske Institut, DPI, har udfærdiget og publiceret en forskningsrapport om fænomenet natåbne institutioner for børn fra 6måneders alderen og frem: „Mig ska’ sov’ her i nat”. I forordet præciseres det, at formålet er at belyse „hvordan den døgnåbne daginstitution imødekommer […]

Børn og institutioner

01/12/1992 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Information, 01.12.1992Fra børnepsykologisk hold skal der lyde en uforbeholden tak til politikerne, der, uanset bevæggrund, har tøvet med at åbne for denne radikale udvidelse af børns institutionstilværelse, der for mange børn har et rigeligt omfang i forvejen. Etateme har brugt en række argumenter i deres forsøg […]

Myte: At de arbejdsløse teenage-piger vil have børn

01/01/1985 at 12:00 am

MYTE: AT DE ARBEJDSLØSE TEENAGE-PIGER VIL HAVE BØRN Af Søren Friis Smith Forskningen & Samfundet nr. 2, 1985. De meget unge forældre har som regel kendt hinanden længe for graviditeten – ny forskning gør op med myter om de yngste familier. Traditionelt har småbørn, deres familier og forhold i bredeste forstand ikke […]