Arbejdsområder

Børn:

Årsagerne til forældres henvendelse  er mange. En del henvendelser falder i én af tre kategorier: 1: Bekymring for barnets trivsel eller udvikling. 2: Ønsket om at forbedre forholdet mellem barn og forældre eller mellem søskende indbyrdes – eller 3: Ønsket om hurtig og uafhængig hjælp, hvis barnet har problemer i forhold til sin daginstitution eller til sin skole.

Voksne:

Voksne henvender sig i forbindelse med samlivsproblemer, -ophør eller skilsmisse. Ofte drejer det sig om børnene, men ikke altid. Parterapi forekommer hyppigt.

Ny familiedannelse efter skilsmisse kan vise sig at være en større udfordring end forudset: Fra alene at have haft vores barn (børn), befinder man sig i en situation med dine, mine – og eventuelt – vores børn, med deraf følgende konflikter.

Bedsteforældre henvender sig i forbindelse med deres voksne børns skilsmisse, særligt når denne har indvirkning på kontakten til børnebørnene.

Stadig flere mænd søger psykologisk rådgivning. Det kan være i forbindelse med stress, samlivsophør, falske anklager eller af andre grunde.

Uddannelsesinstitutioner, sagsbehandlere og forældre henvender sig angående børn og unge, herunder unge, der har vanskeligt ved at fastholde sig i uddannelsesforløbet.

Sagsbehandlere og forældre  henvender sig vedrørende forældrekompetenceundersøgelser. – Se Rådgivningens Speciale.

Et stigende antal voksne efterspørger tavshedspligten og klinikkens “stand-alone” IT-system, som følge af de problemer Det Offentlige har med at håndtere borgernes personfølsomme oplysninger.

Endelig er der ydet konsulentbistand til produktionen af Thomas Vinterbergs film: “Jagten”.

Alle ydelser leveres af undertegnede, autoriserede psykolog med psykoterapeutisk specialistanerkendelse.