Arbejdsområder

Årsagerne til forældres henvendelse  er mange. En del henvendelser falder i én af tre kategorier: 1: Bekymring for barnets trivsel eller udvikling. 2: Ønsket om at forbedre forholdet mellem barn og forældre eller mellem søskende indbyrdes – eller 3: Ønsket om hurtig og uafhængig hjælp, hvis barnet har problemer i forhold til sin daginstitution eller til sin skole.

Forældre og voksne i øvrigt henvender sig – sammen eller hver for sig – omkring samlivsophør eller skilsmisse. Oftest drejer det sig om børnene, men ikke altid. 

Familiedannelse efter skilsmisse kan vise sig at være en større udfordring end forudset: Fra alene at have haft vores barn (børn), befinder man sig i en situation med dine, mine – og eventuelt – vores børn, med deraf følgende, næsten uoverstigelige, konflikter.

Stadig flere mænd søger psykologisk rådgivning. Det kan være i forbindelse med stress, samlivsophør, falske anklager eller af andre grunde.

Uddannelsesinstitutioner, sagsbehandlere og forældre henvender sig angående børn og unge, herunder unge, der har vanskeligt ved at fastholde sig i uddannelsesforløbet.

Forældre og advokater henvender sig vedrørende udfærdigelse af udtalelser, erklæringer med videre.

Sagsbehandlere og forældre  henvender sig vedrørende forældrekompetenceundersøgelser. – Se Rådgivningens Speciale.

Endelig er der ydet konsulentbistand til produktionen af Thomas Vinterbergs seneste film: “Jagten”.

Alle ydelser leveres af undertegnede psykolog med psykoterapeutisk specialistanerkendelse.