Arbejdsområder

Årsagerne til forældres henvendelse  er mange. En del henvendelser falder i én af tre kategorier: 1: Bekymring for barnets trivsel eller udvikling. 2: Ønsket om at forbedre forholdet mellem barn og forældre eller mellem søskende indbyrdes – eller 3: Ønsket om hurtig og uafhængig hjælp, hvis barnet har problemer i forhold til sin daginstitution eller til sin skole.

Forældre og voksne i øvrigt henvender sig – sammen eller hver for sig – omkring samlivsophør eller skilsmisse. Oftest drejer det sig om børnene, men ikke altid. Utroskab er et tilbagevendende tema.

Familiedannelse efter skilsmisse kan vise sig at være en større udfordring end forudset: Fra alene at have haft vores barn (børn), befinder man sig i en situation med dine, mine – og eventuelt – vores børn, med deraf følgende, næsten uoverstigelige, konflikter.

Voksne, der overvejer donorinsemination og forældre til donorbørn henvender sig, ligesom unge og voksne, der er resultatet heraf, gør det.

Stadig flere mænd søger psykologisk rådgivning. Det kan være i forbindelse med stress, samlivsophør, falske anklager eller af andre grunde.

Uddannelsesinstitutioner, sagsbehandlere og forældre henvender sig angående børn og unge, herunder unge, der har vanskeligt ved at fastholde sig i uddannelsesforløbet.

Forældre og advokater henvender sig vedrørende udfærdigelse af udtalelser, erklæringer med videre.

Sagsbehandlere og forældre  henvender sig vedrørende forældrekompetenceundersøgelser. – Se Rådgivningens Speciale.

Endelig er der ydet konsulentbistand til produktionen af Thomas Vinterbergs seneste film: “Jagten”.

Alle ydelser foretages af autoriseret psykolog med psykoterapeutisk specialistanerkendelse.