Foredrag

Børnepsykologisk Rådgivning tilbyder foredragsvirksomhed overfor et bredt publikum. Nedenfor omtales 2 foredrag nærmere. BOOKING: Se links nedenfor eller ring eller skriv til Rådgivningen på tlf. 39 66 55 66 eller til: post@sfsmith.dk.

Mit barn har taget magten! Hvad gør jeg?

Målgruppe: Småbørnsforældre med flere.

Indhold: Oplevelsen af, at barnet har taget magten, rammer mange forældre. For de fleste sker det, når barnet er 3-4 år gammelt, men nogle oplever det dog længe før.
For forældrene er det åbenlyst, at situationen er uholdbar, men mange er usikre med hensyn til, hvad de skal gøre. De vil ikke tyrannisere børnene, men de vil på den anden side heller ikke lade sig tyrannisere af dem. Foredraget beskriver hvordan børn på én gang kan mødes med kærlighed og konsekvens.

Børn og seksualitet

Målgrupper: Småbørnsforældre, daginstitutionspersonale, pædagog- og socialrådgiverstuderende med flere.

Indhold: Frygten for, at børn let skulle kunne blive udsat for seksuelle overgreb, eksempelvis i deres daginstitutioner, ser nu ud til at have kulmineret. Formålet med dette foredrag at supplere eftertanken med viden om: 1) Den normale seksuelle udvikling hos børn. 2) Hvornår forældre bør lære deres børn om seksualitet og reproduktion, og 3) Hvordan forældre kan tale med deres børn om deres oplevelser på dette område.

Fælles for ovennævnte foredrag gælder: Foredragene kan finde sted i dag- og aftentimerne og kan varieres i længde fra 60 til 90 minutter. De kan suppleres med efterfølgende diskussion i 30 til 60 minutter. Foredragsholder er i alle tilfælde Søren Friis Smith.

Supplerende oplysninger: Ring 39 66 55 66 eller send en e-mail: post@sfsmith.dk.

Booking:

ARTE Booking

Musiker-Børsen