Betaling

Priskategori I pr. 1.1.2019: Kr. 1400,00* pr. time (private klienter)

Gældende for: Én person, voksen eller barn, i klinikken, telefonkonsultation, sagslæsning, mere omfattende e-mailkorrespondance m.v..

Priskategori II pr. 1.1.2019:  Kr. 2150,00* pr. time (private klienter)

Gældende for: 2 (3) klienter, barn og voksen, 2 voksne, eller et forældrepar og et barn.

*  Rabatordning: Se nedenfor.

Honorering foregår efter modtagelsen af  en faktura, som fremsendes ved førstkommende månedsskifte som en vedhæftet fil til en krypteret e-mail. Betalingsfristen er 14 dage.

Aflysning og forandring af et aftalt tidspunkt er gratis til og med hverdagen før det aftalte tidspunkt. Senere aflysning faktureres, ligesom udeblivelse, som fremmøde. Det anbefales, i egen interesse, at henvendelse om forandring af en aftalt tid sker hurtigst muligt.

Forsikringen dækker:

Vær opmærksom på, at det ofte er muligt at få dækket hele eller en del af udgiften til psykologkonsultationer – også for familiens børn. Tjek familiens egne forsikringer: Dækker familiens Sundhedsforsikring? Familieforsikringen? Er der en Børneforsikring? Eller er der dækning gennem Fagforeningen? Eller har arbejdsgiver eventuelt tegnet en Sundhedsforsikring, som dækker udgiften?

Undersøg om Forsikringsselskabet betaler for den psykologs ydelser, du selv har valgt, eller kun for ydelser, der er udført af psykologer, selskabet har indgået særaftaler med. I så fald kan der følge yderligere begrænsninger med, f.eks vedrørende antallet af psykologtimer.

Denne klinik har ikke indgået særaftale med noget forsikringsselskab, heller ikke Sygeforsikringen “danmark”. Klinikken samarbejder heller ikke med  noget netværk, der har placeret sig mellem forsikringsselskaberne og psykologerne. Det sikrer dig også imod at netværket kræver at få personfølsomme oplysninger om dig, for eksempel hvis der bliver behov for flere psykologtimer.

Er der tale om en forsikringssag afregner du selv honoraret, hvorefter du præsenterer faktura og kvittering for selskabet for refusion, hvis ikke andet er aftalt i forvejen.

(*) Rabat:

Med virkning fra den. 1.10.2019 indføres en rabatordning for klienter, som er forsikret i Sygeforsikringen “danmark”. Herefter opnår man en rabat, svarende til “danmarks” tilskud, pt. kr. 300.- /time (uanset timeprisen). Få rabatten: Oplys ved aftalen om den første tid, at du er forsikret i Sygeforsikringen “danmark”. Timeprisen (= 1 session) er herefter henholdsvis kr. 1100.- (for én person) og kr. 1850.- (for 2(3) personer) uanset antallet af sessioner.

I visse tilfælde betaler kommunen  psykologudgifterne. Spørg eventuelt din kommune herom.

Endelig betaling for undersøgelser, der formidles skriftligt, sker i forbindelse med fremsendelsen. Ved et månedsskifte under arbejdets udførelse betales fremsendte fakturaer efter klinikkens almindelige regler. På forespørgsel kan der gives et overslag over den forventede udgift for en undersøgelse.

Ved tidsbestilling accepteres de gældende betalingsbetingelser. Tilsvarende er gældende for henvisere/opdragsgivere, der indgår aftale om udførelse af undersøgelses- eller behandlingsopgaver.

Børnepsykologisk Rådgivning har ikke overenskomst med Sygesikringen.

Takstændringerne finder fra 1.1.2019  sted én gang årligt den 1.1. og følger Danmarks Statistiks prisindeks vedrørende “Ambulante behandlinger”.

Du er altid velkommen til at kontakte klinikken – også vedrørende betalingen. Ring 39 66 55 66 eller skriv: post@sfsmith.dk

Ret til ændringer forbeholdes.