Betaling

Priskategori I pr. 1.1.2019: 1400,00 pr. time (private klienter)

Gældende for: Én person,voksen eller barn, i klinikken. Telefonkonsultation. Udfærdigelse af udtalelser m.v.. Sagslæsning. E-mailkorrespondance m.v..

Priskategori II pr. 1.1.2019:  Kr. 2150,00 pr. time (private klienter)

Gældende for: 2 (3) klienter, barn og voksen, 2 voksne, eller et forældrepar og et barn.

Honorering foregår efter modtagelsen af  en faktura, som fremsendes ved førstkommende månedsskifte som en vedhæftet fil til en krypteret e-mail. Betalingsfristen er 14 dage.

Aflysning og forandring af et aftalt tidspunkt er gratis til og med hverdagen før det aftalte tidspunkt. Senere aflysning faktureres, ligesom udeblivelse, som fremmøde. Det anbefales, i egen interesse, at henvendelse om forandring af en aftalt tid sker hurtigst muligt.

Vær opmærksom på, at det i en række tilfælde er muligt at få dækket hele eller en del af udgiften til psykologkonsultationer – også til børnekonsultationer: Tjek familiens egne forsikringer, dækning gennem fagforening – og om arbejdsgiver har tegnet en sundhedsforsikring, som dækker udgiften.

Det anbefales i den forbindelse at undersøge, om Forsikringsselskabet betaler for den autoriserede og specialistanerkendte psykologs ydelser, du selv har valgt, eller kun  for ydelser, der er udført af psykologer, selskabet har indgået særaftaler med. I så fald kan der følge andre begrænsninger med, f.eks vedrørende antallet af psykologbehandlinger. Denne klinik har ikke indgået særaftale med noget forsikringsselskab. Klinikken er ej heller med i noget netværk, der har placeret sig mellem forsikringsselskaberne og psykologerne.

Er der tale om en forsikringssag afregner du selv honoraret, hvorefter du præsenterer faktura og kvittering for selskabet for refusion, hvis ikke andet er aftalt i forvejen.

I visse tilfælde betaler kommunen  psykologudgifterne. Spørg eventuelt din kommune herom.

Endelig betaling for undersøgelser, der formidles i udtalelser eller erklæringer, sker i forbindelse med fremsendelsen. Ved passering af et månedsskifte under arbejdets udførelse betales fremsendte fakturaer efter klinikkens almindelige regler. På forespørgsel kan der gives et overslag over den forventede udgift for en undersøgelse. Der betales dog efter faktisk medgået tid.

Ved tidsbestilling accepteres de gældende betalingsbetingelser. Tilsvarende er gældende for henvisere/opdragsgivere, der indgår aftale om udførelse af undersøgelses- eller behandlingsopgaver.

Børnepsykologisk Rådgivning har ikke overenskomst med Sygesikringen.

Takstændringerne finder fra 1.1.2019  sted én gang årligt den 1.1. og følger Danmarks Statistiks prisindeks vedrørende “Ambulante behandlinger”.

Ret til ændringer forbeholdes.