Betaling

Priskategori I pr. 1.8.2017: 1375,00 pr. time (private klienter)

Gældende for: Én person,voksen eller barn, i klinikken. Telefonkonsultation. Udfærdigelse af udtalelser m.v.. Sagslæsning. E-mailkorrespondance m.v..

Priskategori II pr. 1.8.2017:  Kr. 2110,00 pr. time (private klienter)

Gældende for: 2 (3) klienter, barn og voksen, 2 voksne, eller et forældrepar og et barn.

Betaling foregår ved fremsendelse af faktura ved førstkommende månedsskifte. Betalingsfristen er 14 dage.

Aflysning og forandring af et aftalt tidspunkt er gratis til og med hverdagen før det aftalte tidspunkt. Senere aflysning faktureres, ligesom udeblivelse, som fremmøde. Det anbefales, i egen interesse, at henvendelse om forandring af en aftalt tid sker hurtigst muligt.

Vær opmærksom på, at det i en række tilfælde er muligt at få dækket hele eller en del af udgiften til psykologkonsultationer – også til børnekonsultationer: Tjek familiens egne forsikringer, dækning gennem fagforening – og om arbejdsgiver har tegnet en sundhedsforsikring, som dækker udgiften. Det har mange.

I visse tilfælde betaler kommunen  psykologudgifterne. Spørg eventuelt din kommune herom.

Endelig betaling for undersøgelser, der formidles i udtalelser eller erklæringer, sker i forbindelse med fremsendelsen. Ved passering af et månedsskifte under arbejdets udførelse betales fremsendte fakturaer efter klinikkens almindelige regler. Der betales efter faktisk medgået tid.

Ved tidsbestilling accepteres de gældende betalingsbetingelser. Tilsvarende er gældende for henvisere/opdragsgivere, der indgår aftale om udførelse af undersøgelses- eller behandlingsopgaver.

Børnepsykologisk Rådgivning har ikke overenskomst med Sygesikringen.

Takstændringerne følger Danmarks Statistiks prisindeks vedrørende “Ambulante behandlinger”.

Ret til ændringer forbeholdes.