Velkommen til Børnepsykologisk Rådgivning
– det private supplement

Børnepsykologisk Rådgivning har børn, unge og deres familier som et særligt erfaringsområde, men modtager klienter i alle aldersgrupper. Individuelle klienter og par tilbydes rådgivning og terapi af selvvalgt psykolog med hurtig start og beskyttelse af afgivne oplysninger jævnfør loven.

Børnepsykologisk Rådgivning henvender sig til

  • Børn, unge, deres forældre og voksne i øvrigt (uden henvisning)
  • Sagsbehandlere, advokater m.fl. med behov for henvisning af klienter
  • Læger m. fl. med behov for henvisning af patienter
  • Lærere m. fl.  med behov for henvisning af elever

Corona-situationen: Normalisering på vej

Med virkning fra pinsen 2021 åbnes der igen for ansigt-til-ansigtkonsultationer som før coronapandemien. Med virkning fra den 14.6.2021 er der ikke længere krav om brug af mundbind, når man færdes på Sundhedshusets 4. sal, hvor klinikken ligger.

Herudover gælder, at både klienter og eventuelle pårørende følger myndighedernes råd om hensigtsmæssig adfærd, som også følges i klinikken.

Kontakt klinikken og spørg efter behov!