Arbejdsområder

Børn:

Årsagerne til forældres henvendelse  er mange. En del henvendelser falder i én af tre kategorier: 1: Bekymring for barnets trivsel eller udvikling. 2: Ønsket om at forbedre forholdet mellem barn og forældre eller mellem søskende indbyrdes – eller 3: Ønsket om hurtig og uafhængig hjælp, hvis barnet har problemer i forhold til sin daginstitution eller til sin skole.

Voksne:

Voksne henvender sig i forbindelse med problemer i parforholdet, dets ophør og eventuel skilsmisse. Ofte drejer det sig om børnene, men ikke altid. Parterapi er et særligt erfaringsområde.

Ny familiedannelse efter skilsmisse kan vise sig at være en større udfordring end forudset: Fra alene at have haft vores barn (børn), befinder man sig i en situation med dine, mine – og eventuelt – vores børn, med deraf følgende konflikter.

Efter at have foretaget forældrekompetenceundersøgelser i mere end 30 år er denne aktivitet nu indstillet. Forældre, der står foran at skulle have deres forældrekompetencer undersøgt, søger i stigende grad uafhængig rådgivning om den situation, de står i.

Stadig flere mænd opsøger klinikken. Det kan være i forbindelse med stress, samlivsophør, falske anklager eller af andre grunde. Tilsvarende henvender kvinder sig, der befinder sig  i krydsfeltet mellem børn og erhverv.

Et stigende antal voksne efterspørger tavshedspligten og klinikkens “stand-alone” IT-system, som følge af de problemer Det Offentlige har med at håndtere borgernes personfølsomme oplysninger.

Uddannelsesinstitutioner, sagsbehandlere og forældre henvender sig angående børn og unge, der har vanskeligt ved at fastholde sig i uddannelsesforløbet. Skolevægring/-fobi, kan være et eksempel herpå.

Sagsbehandlere efterspørger supervision til aflastnings- og plejefamilier.

Endelig er der ydet konsulentbistand til produktionen af Thomas Vinterbergs film: “Jagten”.

Alle ydelser leveres af undertegnede, autoriserede psykolog med psykoterapeutisk specialistanerkendelse.