Dobbeltmoralsk debat

14/03/2014 at 8:52 am

Politiken 14.3.2014

VELFÆRDSTURISME

 

Set fra en praktiserende børnepsykologs synsvinkel er debatten om ”velfærdsturisme” præget af demagogi, dobbeltmoral, uigennemtænkthed og børnefjendskhed.

 

DEMAGOGISK fordi ordet ”velfærdsturisme” – i modsætning til at dække over realiteterne – er egnet til at skabe fjendebilleder: De tilrejsende er netop ikke feriegæster, men tværtimod arbejdstagere, der endog ofte påtager sig det arbejde, danskerne takker nej til. Har man ikke arbejde, og er man ikke fuldt skattepligtig hér, får man ingen børnecheck.

 

DOBBELTMORALSK er debatten, fordi danskere i udlandet tager børnechecken, de får derude, med hjem, uden at nogen har ondt af det. POLITIKEN dokumenterede (6.3.), at flere danskere får en børnecheck med hjem fra Sverige, end polakker får en børnecheck med hjem til Polen.

 

UIGENNEMTÆNKT fordi vi danskere jo i grunden gerne giver til de fattige. Uanset regeringskonstellation, har der været flertal for, at vi gav mere i ulandshjælp, end de fleste. Når dansk forskning så dokumenterer, at ulandshjælp i bedste fald ikke hjælper, kunne man passende overveje, om man f.eks. med børnechecken kunne yde en bistand, der med sikkerhed ville gavne endog værdigt trængende. For hvem er det, vi skal tænke ondt om med ordet ”velfærdsturisme”? Det er de fattigste, blandt de fremmede, ikke svenskerne f.eks, der arbejder her. Det er dem, for hvem en børnecheck vil betyde mest, og da det jo kun er forældrene blandt de tilrejsende, der kan få en børnecheck, kan vi med stor sikkerhed gå ud fra, at checken, uden fordyrende mellemled, vil blive investeret i deres børns opvækstvilkår og uddannelse. Forældre rejser jo ikke for sjov tusinder af kilometer væk fra deres børn for at plukke jordbær.

 

BØRNEFJENDSK fordi modstanden mod, at udenlandske forældre skal underlægges de samme skatteregler, som alle andre skattepligtige arbejdstagere i Danmark, især rammer én gruppe borgere i Europa: De små og større børn, hvis forældre er parate til at yde den ganske særlige indsats, for at bedre deres børns opvækstvilkår og uddannelse, der ligger i, i en periode, at rejse væk fra dem, for at kunne tage pengene med hjem til dem. Med andre ord drejer det sig om børn ude i Europa, hvis tryghed og velstand på sigt vil være af betydning for vores egne børns tryghed og velstand.