Er det i orden at udstille sårbare børn i dokumentarundersøgelser?

13/09/2014 at 8:49 pm

Er det i orden at udstille sårbare børn i dokumentarudsendelser?…spørger Kristeligt Dagblad.

Som spørgsmålet er stillet, er det naturligvis ikke i orden: Det er ikke i orden at “udstille” børn. Spørgsmålet til mig var imidlertid, om jeg generelt ville advare mod, at børn deltog i dokumentarudsendelser. En generel advarsel herimod er jeg modstander af: – Fordi en sådan ultimativt vil kunne kompromittere børns ytringsfrihed. – Fordi det ville være til skade for børn, hvis ikke pressen, som den fjerde statsmagt, kunne varetage deres interesser, ligesom den kan varetage resten af befolkningens interesser. Og, i forlængelse heraf, fordi det ikke kan afvises, at et barn kan få noget positivt ud af at deltage i en udsendelse om egne forhold. – Det siger sig selv, at det at arbejde med børn stiller helt særlige krav til journalisten, krav som det ovenstående naturligvis forudsættes er opfyldt.