Ingen familiehemmeligheder

21/05/2001 at 12:00 am
Af Søren Friis Smith
Information, 21.05.2001.Skal faderskab fastslås rutinemæssigt for alle?

Med etableringen af den danske hjemmeside www.identigene.dk er ånden for alvor sluppet ud af flasken – også i Danmark. Gennem denne hjemmeside kan enhver, der er usikker på faderskabet til et barn, få den ønskede sikkerhed – for en pris af 3.490 kroner.

Søger man på ‘paternity testing‘ ved hjælp af søgemaskinen Google, får man over 8.000 resultater.

Udviklingen kan ikke stoppes. Et initiativ, der bør diskuteres, er, om man fra et passende tidspunkt ude i fremtiden bør gøre det til en rutineprocedure at foretage en sådan genetisk undersøgelse af alle børn i forbindelse med fødslen.

En sådan nyskabelse vil have flere konsekvenser:
*Man vil forebygge de ulykkelige situationer, der nu vil opstå i kølvandet på en individuelt baseret undersøgelsesvirksomhed.

*Man vil forebygge de tilsvarende problemer, der allerede nu eksisterer i forbindelse med medicinsk undersøgelses- og behandlingsvirksomhed – problemer det må formodes vil vokse i antal i fremtiden.

*Endelig vil man fremme tilknytningen mellem alle fædre og børn, en forskel på fædre og mødrene allerede Aristoteles pegede på.

Ved at udskyde starten på en sådan ordning – eksempelvis med et år – modvirker man, at børn, der aktuelt er på vej, og som har en anden far end den gravides samlever, kommer til verden til en konfliktfyldt situation.

Ny klientkategori
Det er allerede foreslået, at denne nye virksomhed bør medføre, at borgerne får et tilbud om psykologisk behandling. Der er ingen tvivl om, at en og anden, der modtager et ‘dårligt svar‘, vil opleve sig at være behandlings-trængende. Det forekommer dog ikke at være etisk helt forsvarligt som psykolog (eller advokat for den sags skyld) blot passivt at afvente tilstrømningen af denne nye klientkategori.
Mere radikalt er det foreslået, at en sådan internetvirksomhed skulle forbydes. Et sådant tænkt forbud vil dog være helt uden effekt.
Internettet respekterer som bekendt ikke lande-grænser.
De ulemper en sådan ny undersøgelsespraksis vil medføre, herunder omkring den adfærdsændring, der kan forudses at blive en følge, skal ses i forhold til de her skitserede fordele.