Journalistikken og debatten findes

29/09/2004 at 12:00 am

Journalisten 2004 15,31

Vernon Jones (VJ) kritiserer mig  for i en kronik i Politiken den 15. juli i år at komme med »barbariske og faktuelt ukorrekte angreb på de misbrugte børns troværdighed«.
VJ har tidligere kritiseret mig. Dengang dokumenterede jeg, at der var problemer både med kritikkens form og indhold.

Den polemiske form, som VJ har brugt både dengang og nu, er egnet til at afspore den dybt alvorlige debat om, hvordan vi på én gang behandler de børn optimalt, som har været udsat for seksuelt misbrug, og samtidig undgår at gøre børn til ofre – og voksne til kriminelle –som ikke er det.

Nu som før er der også problemer med indholdet. Sidst anvendte VJ en række unavngivne kilder og én navngiven til støtte for sin påstand imod mig. Da jeg opsøgte den navngivne kilde, tog denne direkte afstand fra den måde, VJ havde brugt den på.

Denne gang er der slet ingen referencer til videnskabelig litteratur eller institutioner – uagtet at VJ netop efterlyser, at forskningen kommer frem. Man savner også den mindste konkretion i den fremførte kritik. Det gør det vanskeligt at indgå i en frugtbar meningsudveksling, men det bemærkes, at VJ ikke fremdrager ét udsagn, som han finder er faktuelt ukorrekt.

Man kan i øvrigt undre sig over, at VJ netop nu efterlyser et videnskabeligt baseret dansk overblik over forskningen på dette område. Man har mulighed for at danne sig et netop et sådant overblik ved at sætte sig ind i rapporten »Genfundne erindringer«, som Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Psykolog Forening og Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab for nylig har udgivet (se www.dpsnet.dk/publikationer/rapporter), og i den kritiske debat, som denne rapport har afstedkommet. Debatten foregår aktuelt i både Ugeskrift for Læger og Psykolog Nyt. VJ efterlyser et fokus på forskning og en forskningsbaseret debat, som allerede er let tilgængelige.

Selv fokuserer VJ på journalistik. I den genre har næppe nogen – under vore himmelstrøg – gjort det bedre end den norske journalist Hans Kringstad, der i sin bog »Bjugn-Formelen« (Tiden Norsk Forlag, 1997) skildrer, hvad der kan ske, når forskningen kobles fra både den folkelige og den faglige debat om ret og uret på det område, der drejer sig om overgreb på børn. Den kan jeg anbefale Vernon Jones at læse, og i øvrigt enhver anden, som er interesseret i dette område, og som endnu ikke har gjort det.

REFERENCER:

”Psykiatrisk folklore endt i justitsmord”: http://www.sfsmith.dk/artikler…

Debatten med Vernon Jones kan læses på www.information.dk, søg i arkivet f.eks. efter Vernon, eller på www.sfsmith.dk, søg efter samme.

”Genfundne erindringer”: www.dpsnet.dk/publikationer/rapporter

Hans Kringstad: Bjugn-Formelen. Oslo: Tiden Norsk Forlag. 304 s., 1997