Børn er loyale

03/11/1999 at 12:00 am
Af: Søren Friis Smith
Politiken, 03.11.1999.
Se også: Når børn misbruges

I Politikens i øvrigt sympatiske behandling af Vadstrupgårdsagen (31.10.) efter udgivelsen af Leif Blædels pamflet: Vadstrupgårdsagen: Justitsmord, anføres det indledningsvis: »Mens praktiserende psykologer klart afviser, at børn kan lyve om grove seksuelle overgreb, er universitetsforskere af den stik modsatte opfattelse«.

Som praktiserende børnepsykolog med en opfattelse, der ikke er i overensstemmelse med Politikens generalisering, skal jeg henlede opmærksomheden på min artikel om netop dette emne (Information 2.3.).

Pointen er her, at hvis barnet er i en situation, hvor der ikke er overensstemmelse mellem at sige sandheden og at være loyal over for forældrene, vil barnet tendere til at være loyal (artiklen kan læses på lnternettet).