Børnepsykologisk Rådgivning
v/ Søren Friis Smith
Autoriseret psykolog med Dansk Psykolog Forenings specialistanerkendelse


Forside Hvem? hvad? hvor? Artikler Interviews Speciale
foredrag Temaer Din vurdering Skoleelever Links


Søborg Torv 12, 4.
2860 Søborg
Tlf: 39665566
Email
Nyhedsbrev
Besked om nyt om sitets emner hver anden måned
Tilmeld
Frameld
Læs tidligere nyhedsbreve her
Foredrag

Børnepsykolgisk Rådgivning tilbyder foredragsvirksomhed overfor et bredt publikum. Nedenfor omtales 4 foredrag nærmere. Ønskes foredrag vedrørende andre emner, der har med børne- og familiepsykologi at gøre, kan det eventuelt også arrangeres. Kontakt Rådgivningen på tlf. 39 66 55 66 eller via e-mail: post@sfsmith.dk.

MIT BARN HAR TAGET MAGTEN! - HVAD GØR JEG?
MÅLGRUPPE: Småbørnsforældre med flere.
INDHOLDSBESKRIVELSE: Oplevelsen af, at barnet har taget magten, rammer mange forældre. For de fleste sker det, når barnet er 3-4 år gammelt, men nogle oplever det dog længe før.
For forældrene er det åbenlyst, at situationen er uholdbar, men mange er usikre med hensyn til, hvad de skal gøre. De vil ikke tyrannisere børnene, men de vil på den anden side heller ikke lade sig tyrannisere af dem. Foredraget beskriver hvordan børn på én gang kan mødes med kærlighed og konsekvens.

SKILSMISSEBØRN: SAMVÆR & FRAVÆR
MÅLGRUPPER: Småbørnsforældre, daginstitutionspersonale, pædagogstuderende med flere.
INDHOLDSBESKRIVELSE: Hvad der for blot nogle få årtier siden var undtagelsen, er nu snarere reglen: Op imod 40% af alle børn i Danmark oplever, at deres forældre bliver skilt. Uanset at det måske er ved at blive det normale, er skilsmissen lige smertelig. Frygten for at miste kontakten med barnet er stor - og reel. Omkring en tredjedel af børnene mister på et eller andet tidspunkt kontakten med den af forældrene, de ikke bor hos. Og rådvildheden er stor. Forældre bombarderes med advarsler. Især er bestemte måder at fordele børnenes kontakt med forældrene på blevet fremhævet som enten rigtige eller skadelige. Så enkelt er det ikke - heldigvis! Foredraget omtaler den praktiske rådgivning og vejledning, der gives i foredragsholderens børnepsykologiske praksis, og noget af den bagvedliggende forskning.

BØRN OG SEKSUALITET
MÅLGRUPPER: Småbørnsforældre, daginstitutionspersonale, pædagog- og socialrådgiverstuderende med flere.
INDHOLDSBESKRIVELSE: Frygten for, at børn let skulle kunne blive udsat for seksuelle overgreb, eksempelvis i deres daginstitutioner, ser nu ud til at have kulmineret. Formålet med dette foredrag at supplere eftertanken med viden om: 1) Den normale seksuelle udvikling hos børn. 2) Hvornår forældre bør lære deres børn om seksualitet og reproduktion, og 3) Hvordan forældre kan tale med deres børn om deres oplevelser på dette område.

BØRNENE - FORÆLDRENES ELLER SAMFUNDETS ANSVAR?
MÅLGRUPPER: Forældre, daginstitutionspersonale, personale der arbejder med overtagelse af omsorgen for børn, studerende med flere.
INDHOLDSBESKRIVELSE: I aviserne har man indenfor den seneste tid kunne læse:
- Oprør mod børnehave, der tvangsfjerner chokolademadder! Og: - Mor begår selvmord for at hendes barn kan få lov til at bo hos sin mormor!
Samfundets indgreb overfor børnene er mangeartede. De færreste bryder sig om et samfund, der ikke yder børn beskyttelse. Men de færreste bryder sig også om et samfund, hvor alt er gennemkontrolleret og hvor tvangsfjernelser er hverdagskost. Tvangsfjernelser er et af de områder, hvor konfrontationen mellem staten og borgerne er trukket hårdest op. Derfor har tvangsfjernelser en central placering i foredraget, som også ser på psykologens rolle i disse sager. Det kritiseres, at tvangsfjernelser foregår uden forudgående psykologundersøgelse. Som psykolog må man imidlertid spørge sig selv: Er alle psykologiske metoder, der anvendes i disse sager, velegnede? Og: Er psykologen tilstrækkelig uafhængig af myndighederne? Og helt overordnet: Hvordan sikrer vi, at børn kun bliver fjernet fra deres forældre, når det er helt nødvendigt?

FÆLLES FOR OVENNÆVNTE FOREDRAG GÆLDER:
Foredragene kan finde sted i dag- og aftentimerne og kan varieres i længde fra 60 til 90 minutter. De kan suppleres med efterfølgende diskussion i 30 til 60 minutter. Foredragsholder er i alle tilfælde Søren Friis Smith.

Booking og supplerende oplysninger: Ring 39 66 55 66 eller send en e-mail: post@sfsmith.dk.

Sidst opdateret den 04.05.2006
post@sfsmith.dk