Børnepsykologisk Rådgivning
v/ Søren Friis Smith
Autoriseret psykolog med Dansk Psykolog Forenings specialistanerkendelse


Forside Hvem? hvad? hvor? Artikler Interviews Speciale
foredrag Temaer Din vurdering Skoleelever Links


Søborg Torv 12, 4.
2860 Søborg
Tlf: 39665566
Email
Nyhedsbrev
Besked om nyt om sitets emner hver anden måned
Tilmeld
Frameld
Læs tidligere nyhedsbreve her
Artikler opdelt efter dato
FORFATTER TITEL EMNE (Sorter) KILDE, DATO (Sorter)
Smith SF
De to stofmisbrugere, der flygtede med deres barn for at undgå tvangsfjernelse, har åbenbart været bedre, end myndighederne hævder
Øvrige Politiken, 17.07.2009
Smith SF
At hjælpe mennesker, som har oplevet katastrofer skal gøres varsomt og professionelt. Det er ikke hvilken som helst metode, der er gavnlig.
Øvrige Politiken, 02.01.2005
Smith SF Journalistikken og debatten findes
Vernon Jones (VJ) kritiserer mig i for i en kronik i Politiken den 15. juli i år at komme med »barbariske og faktuelt ukorrekte angreb på de misbrugte børns troværdighed«.
VJ har tidligere kritiseret mig. Dengang dokumenterede jeg, at der var problemer både med kritikkens form og indhold.
Pædofilidebatten Journalisten 2004;15:31
Smith SF

Genfundne erindringer
I sit indlæg i PN (2004;21:32) anbefaler Nina Koeller (NK), at vi nu kommer videre i debatten om genfundne erindringer. Problemet er, at det at komme videre dog forudsætter, at man er kommet i gang.

Pædofilidebatten Psykolog Nyt 2004;23:25
Dorthe Berntsen, Sven Risbjerg Rasmussen, Søren Friis Smith, Jytte Willadsen

Problematisk rapport om genfundne erindringer
Forfatterne til Dansk Psykiatrisk Selskabs, Dansk Psykolog Forenings og Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs rapport om genfundne erindringer afviser vore indvendinger imod den, men hilser heldigvis debatten velkommen...

Pædofilidebatten Ugeskrift for læger, no. 41, 4/10-2004.
Smith SF

Ikke god tone
I debatter i fagtidsskrifter, som i dagblade, er det ikke god tone at fremsende det samme debatindlæg til flere forskellige redaktioner...

Pædofilidebatten Socialrådgiveren 2004;21:21
Smith SF, m.fl. Rapport på afveje
Rapporten om ”Genfundne erindringer”, som blandt andre Dansk Psykolog Forening står bag, er præget af mangelfulde oplysninger og misvisende konklusioner. Sådan lyder kritikken, der følger op på den tidligere debat i Psykolog Nyt.
Pædofilidebatten Psykolog Nyt 2004; 17:8-15.
Smith SF, m.fl. Genfundne erindringer
I efteråret 2002 nedsatte Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Psykolog Forening og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab en arbejdsgruppe med kommissorium inden for genfundne erindringer på baggrund af en offentlig debat om emnet. Arbejdsgruppen havde til formål at gennemgå den eksisterende viden om emnet og udarbejde retningslinier for professionelle inden for området. Udvalget har netop offentliggjort sin rapport. Set i et videnskabeligt perspektiv er rapporten kendetegnet ved en række svagheder.
Pædofilidebatten Psykolog Nyt 2004; 13:26.
Smith SF. Psykiatrisk folklore endt i justitsmord
Reportager i Politiken har godtgjort, at domme på 'genfundne minder' kan være justitsmord. Sagerne må genoptages, som de er blevet det i Sverige og Norge. Kronikøren er cand.psych. og klinisk psykolog.
Pædofilidebatten Politiken, 15.07.2004
Smith SF. Dødelig moderkærlighed
DR1 viste den 14.04. dokumentaren: ” Dødelig moderkærlighed”.
MSBP/FDBP sfsmith.dk, 03.06.2004
Smith SF. Red Barnets mytemageri
Mimi Jacobsen skoser i sin egenskab af generalsekretær for Red Barnet undervisningsminister Ulla Tørnæs for ikke at gøre undervisningen i seksuelt misbrug af børn obligatorisk på seminarierne.
Pædofilidebatten Politiken, 11.05.2004
Smith SF. Hjælp - mit barn har taget magten
Ofte bruger børn ikke ørerne, men øjnene, når de skal finde ud af, om de voksne virkelig mener det, de siger.
Øvrige JOB OG BØRN, 29/1-2003
Smith SF. Offer og krænker - ved man det?
Den 14.10.2002 bragte dagbladet POLITIKEN en kronik af psykiateren Jytte Willadsen med titlen ”Farlig uvidenhed”.
Øvrige Psykolog Nyt 2003; 57:20-23
Smith SF. Hekse- og incesthysteri (anm.)
’Heksenes forsvarere’ handler om hvid og sort magi og især om hekse og hekseprocesserne i 1600-tallet.
Øvrige Social Kritik 2003; 15: 95-96
Smith SF. Gal mor eller gal diagnose?
Forleden dag stillede en journalist mig spørgsmålet: ”Findes Münchausen by Proxy?”
Øvrige Psykolog Nyt, nr. 11, 2002
Smith SF. Retssikkerhed truet i incestsager
Vadstrupgårdsagen burde have været behandlet af Den særlige Klageret
Pædofilidebatten Information, 15.05.2002
Søren Friis Smith, Lena Hellblom Sjögren, Dorthe Berntsen Rantorp J, ed. På den anden side. 10 indlæg i pædofilidebatten
Tak til NM for at han med anmeldelsen af 'På den anden side' peger på et meget vigtigt og stadigt aktuelt emne...
Pædofilidebatten Ugeskrift for Læger, 163/34:4573
Smith SF. Hvilke symptomer observerer man for?
MÜNCHAUSEN BY PROXY: I oversigten over mentale lidelser anvendes nu et andet navn
Øvrige Århus Stiftstidende 27.02.2002
Smith SF. Duplik til formanden
Johanne Bratbo svarer på mit debatindlæg i PN 9/01 i samme nummer.
Pædofilidebatten Psykolog Nyt, nr. 12, 2001.
Smith SF. Ingen familiehemmeligheder
Skal faderskab fastslås rutinemæssigt for alle?
Øvrige Information, 21.05.2001
Smith SF. To forskellige virkeligheder
I PN nr. 4/01 og 6/01 tegner Johanne Bratbo (JB) DPF's holdning til medlemmernes arbejde vedrørende mistanke om seksuelt misbrug af børn. Jeg konstaterer, at DPF og undertegnedes virkelighedsopfattelse divergerer.
Pædofilidebatten Psykolog Nyt, nr. 55, 2001.
Smith SF. Anmeldelse: Skilsmissebørn og fraktalfamilier
Bogen er skrevet på baggrund af forfatterens erfaringer i forbindelse med, at hans ex-kone ønskede at være eneindehaver af forældremyndigheden over fællesbarnet, efter at parterne i en årrække havde delt den.
Øvrige Social Kritik, december 2000.
Smith SF. Pjækkeri er en alarmklokke
Børn, der selv skal finde ud af at stå op om morgenen, kan ofte ikke magte det store ansvar, som deres travle karriereforældre har pålagt dem.
Omsorg for børn i øvrigt Kristeligt Dagblad, 20.12.2000.
Smith SF. Skån barnet
Det kan dokumenteres, at Red Barnet bygger på forkerte oplysninger om symptomer på børnemisbrug.
Pædofilidebatten Information, 18.12.2000
Smith SF. Et barn gjort fortræd
Red Barnet har haft rod i regnskaberne - men der er også rod i fagligheden.
Pædofilidebatten Information, 01.12.2000
Smith SF. Når mediemøllen maler
Den ulyksagelige hændelse i Lillebælt, hvor man fandt en druknet etårig pige, har fået megen medieopmærksomhed.
Men hvilken medieopmærksomhed?
Øvrige Politiken, 09.11.2000
Smith SF. Syn på videnskabelighed
Min artikel i PN nr. 15: "EMDR - En kontroversiel metode" blev skrevet på baggrund af en bekymring for, at en ny psykologisk behandlingsmetode blev indført i stor skala, uden at det fornødne videnskabelige grundlag forinden var tilvejebragt. Formålet var at skærpe danske psykologers opmærksomhed på dette problem.
Øvrige Psykolog Nyt
Smith SF. Selvtægt
"SELVTÆGT' lød hovedoverskriften i sidste nummer af Kartoflen (Aug. 2000). Selvtægt defineres i Gyldendals Leksikon som: "Uberettiget anvendelse af egenmagt for at håndhæve en virkelig eller påstået ret".
Øvrige Kartoflen, 2000. 7; 8: 12-13
Smith SF. Duplik om EMDR
Artiklen i PN nr. 14 dokumenterede, at EMDR-metoden hviler på et usikkert videnskabeligt grundlag. Den kendsgerning rykker BS og RUs defensorat ikke ved.
Øvrige Psykolog Nyt 2000; 16:31.
Smith SF. EMDR - En kontroversiel behandling
Man bør forholde sig åben til nye ideer - men ikke så åbent, at hjernen falder ud.
Øvrige Psykolog Nyt 2000; 14:15-19
Smith SF. Mod bedre vidende
I et længere debatindlæg (27.2.) konkluderer Lone Nørgaard (LN): "For børne- omsorg handler ikke om genetik (... )".

Omsorg for børn i øvrigt

Politiken, 04.03.2000
Smith SF. På tredjedagen spiser de
Hanne Sloths kronik den 11. januar bringer en erindring frem:
I årene 1982-84 var jeg under min uddannelse til børnepsykolog ansat ved "Det Socialpædiatriske Ambulatorium" på Rigshospitalet.
Omsorg for børn i øvrigt Information, 15.01.2000
Smith, SF.

Biologiens Betydning
I Psykolog Nyt 18/99 har Helene Flendt udstyret sig med den brede pensel i en længere artikel om børn og skilsmisser - "En forælder i hånden..."

Omsorg for børn i øvrigt Psykolog Nyt, 21-1999
Smith SF. Børn er loyale
I Politikens i øvrigt sympatske behandling af Vadstrupgårdsagen (31.10.) efter udgivelsen af Leif Blædels pamflet: Vadstrupgårdsagen: Justitsmord, anføres det indledningsvis: »Mens praktiserende psykologer klart afviser, at børn kan lyve om grove seksuelle overgreb, er universitetsforskere af den stik modsatte opfattelse«.
Pædofilidebatten Politiken, 03.11.1999
Smith SF. Børneudskud
lfølge regeringens finanslovsforslag planlægges en besparelse på knapt 200 mill. kr. på børnetilskuddene til eneforsørgere. Udgiften pålægges i stedet den bidragsydende forælder, der får en merudgift på omkring 100 kr. månedligt.
Omsorg for børn i øvrigt Information 22.09.1999
Smith SF. Når børn misbruges
For tiden er debatten om seksuelt misbrug af børn intensiveret. Et af de spørgsmål, der er rejst i denne forbindelse, er, om man altid kan gå ud fra, at det et barn siger under en videoafhøring er i overensstemmelse med virkeligheden.
Pædofilidebatten Information 02.03.1999
Smith SF. Teenagemødre svigtes (kommentar)
I begyndelsen af 1980'erne fik jeg mulighed for at foretage en dansk undersøgelse, der skulle vise, hvem den lille gruppe af unge var, der modsat flertallet af gravide teenagere afsluttede graviditeten med fødsel og ikke med abort.
De yngste forældre Kristeligt Dagblad
06.01.1999
Smith SF. Hvad er barnets tarv?
Nina Koeller spørger i PN 19/98, om det er forenelig med god psykologetik at påtage sig at skrive forældremyndighedserklæringer.
Omsorg for børn i øvrigt Psykolog Nyt 1998; 21:26-27
Smith SF. Stop adskillelse af mødre og børn
Den 7. april peger Søren Dreier og Berlingske Tidende på det stærkt problematiske i, at der i Danmark har udviklet sig en praksis i behandlingen af flygtninge, hvorefter mødre bliver skilt fra deres børn.
Omsorg for børn i øvrigt Berlingske Tidende 09.04.1998
Smith SF. Døgninstitutioner til skade for svage børn (Kronik)
Døgnåbne småbørnsinstitutioner er en nyhed i Danmark. En nyhed, der med ét slag åbner vidt op for omfanget af den tid, et barn kan opholde sig i sin vuggestue eller børnehave. Alene af den grund er det værd at stoppe op og se nærmere på denne nyskabelse.
Kritik af de nye døgninstitutioner Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 1998;5:14-15
Smith SF. Mig ska' sov'
Min anmeldelse af Aasborg og Thyssens "Mig ska' sov' her i nat" (Psykolog Nyt 17/1997) har affødt to lange indlæg i bladet, senest et af lektor Ivy Schousboe (Psykolog Nyt 1/98).
Kritik af de nye døgninstitutioner Psykolog Nyt 1998; 4:27-28
Smith SF. Læst og påskrevet (Anmeldelse)
Danmarks Pædagogiske Institut, DPI, har udfærdiget og publiceret en forskningsrapport om fænomenet natåbne institutioner for børn fra 6måneders alderen og frem: "Mig ska' sov' her i nat".
Kritik af de nye døgninstitutioner Psykolog Nyt 1997; 51:16-18
Smith SF. Check psykologer
DR-TV1 har de seneste dage afsløret eksistensen af tvivlsomme metoder på en del af det terapeutiske marked, der henvender sig til erhvervslivet.
Øvrige Berlingske Tidende 25.06.1997
Smith SF. Hvor anbringes de fejlanbragte?
BØRNE- og familiekonsulent Benedicte Schilling (BS) skriver i Politiken 25.4., at der forud for anbringelsen af et barn bør foretages en psykologisk undersøgelse af barnets og familiens forhold. Nogle ville måske tro, at det var gjort med det.
Omsorg for børn i øvrigt Politiken 21.05.1997
Smith SF. Sikring mod vold
Kommunalt ansattes sikkerhed overfor klienter, der optræder voldeligt, er et anliggende, der får stor opmærksomhed.
Øvrige Danske Kommuner 1997;15:34-35
Smith SF. Nyt og bedre blod til psykologi-studiet
'PSYKOLOGI dumpet'. Således tales der om psykologiuddannelsen i avisernes overskrifter.
Øvrige Politiken 05.12.1996
Smith SF. Sen abort kan næppe undgås
SVANGERSKABSAFBRYDELSE i graviditetens anden tredjedel, de såkaldte 'anden trimester aborter' er, med Ekstra Bladets hjælp, kommet under debat. EB har taget udgangspunkt i to jordemødre, der har nægtet at deltage i dette lidet misundelsesværdige arbejde.
Abortspørgsmålet Politiken 08.07.1996
Smith SF. Donorbørn risikerer problemer
Ud fra reglen om, at man ikke skal save den gren over, man selv sidder på, burde jeg tie. Men mere end 10 års privat børnepsykologisk praksis med særlig erfaring på området 'socialt forældreskab' gør det til en sikker forudsigelse, at en ny klientkategori vil komme til, hvis politikeme følger Frode Muldkjaer (FM) og Bømerådets anbefalinger om fortsat at tilsikre voksne 'kønscelledonorer' anonymitet - og dermed gøre det umuligt for børnene at få kendskab til deres biologiske forældre.
Omsorg for børn i øvrigt Politiken 14.01.1996
Smith SF. Etik og aktindsigt... - fortsat
I PN nr. 1/95 lovede jeg at komme tilbage til spørgsmålet om forældremyndighedsindehavers og bisidders aktindsigt i psykologundersøgelsens råmateriale, når der var nyt at berette.
Omsorg for børn i øvrigt Psykolog Nyt 1995;49:11
Smith SF. Farligt farvel til barndommen
Erik Sigsgaard (ES) udtaler i Politiken 1.5. bekymring for den tiltagende anbringelse af børn i daginstitutioner, og avisen følger 2.6. problemstillingen op ved, på lederplads, at advare mod, at vi på den måde afskaffer barndommen.
Kritik af de nye døgninstitutioner Politiken 09.06.1995
Smith SF. Pladsgaranti eller omsorgsgaranti
For tiden kan man følge en modsætningsfyldt og på samme tid bekymringsvækkende udvikling på børneinstitutionsområdet.
Kritik af de nye døgninstitutioner Berlingske Tidende 10.04.1995
Smith SF. Blufærdige børn lider i skolens hverdag
For et par år siden blev en stor skoledreng (identiteten sløret) henvist hertil, idet forældrene bekymrede sig for, om han havde været udsat for blufærdighedskrænkelse.
Børns blufærdighed Politiken 24.03.1995
Smith SF. Etik og aktindsigt... - fortsat Omsorg for børn i øvrigt Psykolog Nyt 1995;49:9-10
Smith SF. Børns sorgreaktioner Omsorg for børn i øvrigt Papir rundsendt til medlemmerne af Falcks psykolognetværk. 29.11.1994:2-9
Smith SF. Etik og aktindsigt i anbringelsessager Omsorg for børn i øvrigt Psykolog Nyt 1994;48:658-660
Smith SF. For barnets skyld Omsorg for børn i øvrigt Weekendavisen Berlingske 23.-29.09.1994
Smith SF. Anmeldelse af Sex og Sundhed. Okt. 1993;14:1-20
Foreningen for Familieplanlægning - Sex og Samfund udgiver 2 gange årligt tidsskriftet Sex og Sundhed. Seneste nummer, oktober 93/14, var temaet: Unge Forældre.
De yngste forældre Nordisk Sexologi 1994;12:217-218
Smith SF. Kostskolerne kan ikke opfylde et behandlingsbehov
Stillingsannoncer i dagbladene henleder opmærksomheden på fænomenet småbørn på kostskole.
Omsorg for børn i øvrigt Berlingske Tidende 26.06.1994
Smith SF. Abortuus Provocatus Abortspørgsmålet Ugeskrift for Læger 1994;156:3051
Smith SF. Når børn dræber børn
Endnu et barn er blevet dræbt af en jævnaldrende. Senest bar en 14-årig dreng stukket en 15-årig ihjel.
Omsorg for børn i øvrigt Weekendavisen Berlingske 14.-20.01.1994
Smith SF. Politikerne kan ikke vælge
I 1990 drøftedes konsekvenserne af at undersøge kroniske sygdomme ved at tage prøver fra moderkagen.
Omsorg for børn i øvrigt Politiken 03.11.1993
Smith SF. Donorbørn svigtes (kommentar)
'Donoren skal under ingen omstændigheder risikere at blive opsøgt af barnet,' siger speciallæge Flemming Christensen fra Fertilitetsklinikken vedrørende sæddonorer iflg. Tekst-tv den 21.8.
Omsorg for børn i øvrigt Politiken 27.08.1993
Smith SF. Børn til siden
TAK TIL personalechef Thuri Didriksen (TD) DSB, for hendes reaktion den 17.12. på min kommentar den 1.12., »Børn og institutioner«.
Kritik af de nye døgninstitutioner Information 18.01.1993
Smith SF. Børn og institutioner (kommentar)
Fra børnepsykologisk hold skal der lyde en uforbeholden tak til politikerne, der, uanset bevæggrund, har tøvet med at åbne for denne radikale udvidelse af børns institutionstilværelse, der for mange børn har et rigeligt omfang i forvejen.
Kritik af de nye døgninstitutioner Information 01.12.1992
Smith SF. Natteåbne børneinstitutioner
I DE SENERE år har visse virksomhedstypers for oprettelsen af natteabne børneinstitutioner været fremført med stigende hyppighed i dagspressen.
Kritik af de nye døgninstitutioner Weekendavisen Berlingske 15.-23.04.1992
Smith SF. Toiletter i børnehaven: Børn vil gerne bruge dem - hvis de får fred til det
Når tiden for at begynde at benytte toilettet nærmer sig, udvikler mange børn et behov for "privathed".
Børns blufærdighed Vores Børn 1991;3:42
Smith SF. Hvordan påvirkes aborttallet? Abortspørgsmålet Ugeskrift for Læger 1991;153:3428-3429
Smith SF. Livet er et valg Omsorg for børn i øvrigt Politiken 17.11.1990
Smith SF. Alkoholforgiftning hos børn Omsorg for børn i øvrigt Ugeskrift for Læger 1990;152:2868-2869
Smith SF. Min Scrapbog, et dansk livsbogssystem Omsorg for børn i øvrigt Eget forlag. 1989
Neldam S. Osler. Hansen PK. Nim J. Smith SF. Hertel J. Intrapartum fetal heart rate monitoring in a combined low- and high-risk population: A controlled clinical trial Øvrige European Journal of Obstetrisc, Gynecology and Reproductive Biology 1986;23:1-11
Smith SF. Riisgaard H. Merrick J. Forebyggende arbejde med småbørnefamilier i et lokalt distrikt. Andra nordiska seminar om barn som far illa Omsorg for børn i øvrigt Norrtälje;1985:100-111
Smith SF, Sørensen L. De yngste familier - baggrund og perspektiver De yngste forældre I: Bøgh C. Schultz-Jørgensen P. (red.) Småbørn - Familie - Samfund. København: Hans Reitzels Forlag. 1985:146-157
Hansen PK, Smith SF. Trends in Greenlandic Iniut Teenager Pregnancy Rates De yngste forældre Circumpolar Health. 1984 (1985):159-161
Neldam S, Osler M, Hansen PK, Nim J, Smith SF, Hertel J. Fødselsovervågning med kardiotokografi og jordemodertræstetoskop af normale og risikograviditeter Øvrige Ugeskrift for Læger 1985;147:2901-2907
Smith SF. Myte: at de arbejdsløse teenage-piger vil have børn
De meget unge forældre har som regel kendt hinanden længe for graviditeten - ny forskning gør op med myter om de yngste familier.
De yngste forældre Forskningen og Samfundet. 1985;2:13-16
Hansen PK, Smith SF, Nim J, Neldam S og Osler M. Maternal attitudes to fetal monitoring Øvrige Eur J Obstet Gynec reprod Biol. 1985;20:43-51
Smith SF. De yngste familier. I: Merrick J. (red.) Børnemishandling i Norden De yngste forældre København: Hans Reitzels Forlag 1985:253-266
Smith SF, Sørensen L. De yngste familier: Baggrund og perspektiver De yngste forældre Nyhedsbrev om småbørneforskning 1985;7:14-20
Smith SF. (Anmeldelse) Köhler L, Merrick J (red.). Barnets sundhed og udvikling. Nordisk lærerbog i Socialpædiatri. Øvrige København: Hans Reitzels Forlag. Dansk Psykolog Nyt 1984;38:629-632
Smith SF. Fødsel blandt teenagere: Forekomst og konsekvenser De yngste forældre Bixen 1983;11:52-58
Smith SF. Biologiske og sociale karakteristika hos 14-19årige gravide De yngste forældre Ugeskrift for Læger 1982;144:1412-1419
Smith SF. Replik til Else Christensen Øvrige Dansk Psykolog Nyt 1981;35:355-356
Smith SF. Graviditet og fødsel blandt 14-19årige. - Nogle demografiske, obstetriske og psykosociale implikationer De yngste forældre Månedsskrift for praktisk lægegerning 1981;59:215-230.
Smith SF. Svangreprofylakse med særlig henblik på småbørns udviklingsbetingelser Omsorg for børn i øvrigt Tidsskrift for Jordemødre 1979;89:10-11
Smith SF. Fødselsmådens betydning for barnets adfærdsmønster Omsorg for børn i øvrigt Tidsskrift for Jordemødre, 1976;86:8-10

 

Tryk på artiklens titel for at læse den fulde tekst

Sidst opdateret den 04.05.2006
post@sfsmith.dk