Børnepsykologisk Rådgivning
v/ Søren Friis Smith
Autoriseret psykolog med Dansk Psykolog Forenings specialistanerkendelse


Forside Hvem? hvad? hvor? Artikler Interviews Speciale
foredrag Temaer Din vurdering Skoleelever Links


Søborg Torv 12, 4.
2860 Søborg
Tlf: 39665566
Email
Nyhedsbrev
Besked om nyt om sitets emner hver anden måned
Tilmeld
Frameld
Læs tidligere nyhedsbreve her
Information til rapportskrivere

Med årene er det blevet stadigt mere almindeligt at elever, der er i gang med en opgave, kontakter Børnepsykologisk Rådgivning. Tidligere var der i gennemsnit tale om én telefonopringning om ugen. Aktuelt kommer der én henvendelse dagligt og stadig flere kommer som e-mails.

Følgende regler gælder:
Ønskes et møde foregår det efter helt de samme retningslinier og til de samme priser, som det er tilfældet for klientsamtaler. Se især: Hvordan kontakter man Børnepsykologisk Rådgivning? og Hvad koster det? Hvis emnet falder inden for Rådgivningens fagområde, vil det principielt kunne lade sig gøre.

Ønskes skriftlige svar på fremsendte spørgsmål må disse være præget af et betydeligt forudgående arbejde med at:

1: Indkredse emnet så snævert som muligt
2: Læse grundigt om emnet
3: Tale med fagpersoner, der har kendskab til emnet
4: Udarbejde en så præcis problemformulering som muligt
5: Udforme 3 - 5 ganske præcise spørgsmål, som der kan svares kort(!) på.
6: Sende spørgsmålene til flere fagpersoner, som du skønner er i stand til at svare
7: Håbe på, at du får mindst ét svar.

Da svar på skriftlige spørgsmål ikke koster noget, gives der heller ikke sikkerhed for, at der kommer et svar. Chancen for at få et svar stiger dog:

1: Jo færre spørgsmål, der er
2: Jo mere præcist de er formulerede
3: Jo tættere de er på Rådgivningens centrale emnekreds (Klik ind på oplysningerne
om Rådgivningen
og på 'Artikler'.)

God vind!

Sidst opdateret den 04.05.2006
post@sfsmith.dk