Børnepsykologisk Rådgivning
v/ Søren Friis Smith
Autoriseret psykolog med Dansk Psykolog Forenings specialistanerkendelse


Forside Hvem? hvad? hvor? Artikler Interviews Speciale
foredrag Temaer Din vurdering Skoleelever Links


Kildebakkegårds Allé 168, 1. th.
2860 Søborg (kort)
Tlf: 39665566
Email
Nyhedsbrev
Besked om nyt om sitets emner hver anden måned
Tilmeld
Frameld
Læs tidligere nyhedsbreve her
NY DANSK UNDERSØGELSE AF OMFANGET AF SEKSUELT MISBRUG BLANDT BØRN

I august 2002 udgav Statens Institut for Folkesundhed rapporten: ”Unges trivsel år 2000. En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb i barndommen”. I rapporten omtales en ny stor undersøgelse, der har inkluderet over 6000 børn i Danmark på 9. klassetrinnet, svarende til 11% hele aldersklassen vedrørende udbredelsen af seksuelt misbrug. Undersøgelsen giver, blandt meget andet, et udmærket udtryk for den gamle erfaring om, at man får svar, som man spørger.

Spørger man efter enhver strafbar handling, altså også handlinger som for eksempel den, hvor et samleje finder sted mellem en 14årig og en 15årig, hvor begge deltager af egen fri vilje, eller den hvor en 14årig møder en blotter på et fortov, så bliver resultatet, at 11,3 % af årgangen har været udsat for seksuelle overgreb.

Spørger man derimod efter de tilfælde, hvor de unge selv vurderer, at der har – eller måske har - været tale om overgreb, så har 2,8% af årgangen været udsat for et overgreb, nærmere bestemt 4,5 % af pigerne og 1,1 % af drengene.

Spørger man endelig til de tilfælde, hvor den unge har en klar oplevelse af, at der har været tale om et overgreb, falder tallet til 2,7 % for pigernes vedkommende og 0,7 % for drengenes vedkommende (s. 12).
Det er vigtige resultater i en tid, hvor befolkningen bombarderes med udokumenterede udsagn om, at 10% eller flere af en børneårgang udsættes for seksuelt misbrug.

Link
Statens Institut for Folkesundhed

Sidst opdateret den 04.05.2006
post@sfsmith.dk