Popular Tags:

Stop adskillelse af mødre og børn

09/04/1998 at 12:00 am

Af:Søren Friis Smith Berlingske Tidende, 09-04-1998. Den 7. april peger Søren Dreier og Berlingske Tidende på det stærkt problematiske i, at der i Danmark har udviklet sig en praksis i behandlingen af flygtninge, hvorefter mødre bliver skilt fra deres børn. Med tvang at skille forældre fra deres børn leder tankerne […]

Mig ska’ sov

20/02/1998 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Psykolog Nyt, nr. 4, 1998. Min anmeldelse af Aasborg og Thyssens „Mig ska’ sov’ her i nat” (Psykolog Nyt 17/1997) har affødt to lange indlæg i bladet, senest et af lektor Ivy Schousboe (Psykolog Nyt 1/98). Tak også til Ivy Schousboe for hendes indlæg. I det følgende […]

Læst og påskrevet

19/09/1997 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Psykolog Nyt (Anmeldelse), nr. 17, 1997. Danmarks Pædagogiske Institut, DPI, har udfærdiget og publiceret en forskningsrapport om fænomenet natåbne institutioner for børn fra 6måneders alderen og frem: „Mig ska’ sov’ her i nat”. I forordet præciseres det, at formålet er at belyse „hvordan den døgnåbne daginstitution imødekommer […]

Check psykologer

25/06/1997 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith  Berlingske Tidende, 25.6.1997. DR-TV1 har de seneste dage afsløret eksistensen af tvivlsomme metoder på en del af det terapeutiske marked, der henvender sig til erhvervslivet. Pa denne bag- grund kan det være på sin plads at redegøre for den professionsudvikling, der de senste år er sket […]

Hvor anbringes de fejlanbragte?

21/05/1997 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Politiken, 21.5.1997. BØRNE- og familiekonsulent Benedicte Schilling (BS) skriver i Politiken 25.4., at der forud for anbringelsen af et barn bør foretages en psykologisk undersøgelse af barnets og familiens forhold. Nogle ville måske tro, at det var gjort med det. Som en af de børnepsykologer, der […]

Sikring mod vold

24/04/1997 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Danske Kommuner, 1997. Kommunalt ansattes sikkerhed overfor klienter, der optræder voldeligt, er et anliggende, der får stor opmærksomhed. Få er direkte impliceret, men de der er, bliver ofte belastet af det, der sker. Mange flere får arbejdsglæden begrænset af frygt for; at de bliver placeret i […]

Nyt og bedre blod til psykologistudiet

05/12/1996 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Politiken 5.12.1996 ‘PSYKOLOGI dumpet’. Således tales der om psykologiuddannelsen i avisernes overskrifter. Politiken omtaler på. lederplads (28.11.) det paradoks, der tegner sig i en tid, hvor psykologernes kunnen bliver stadig mere efterspurgt, samtidig med at psykologistudiet, når det evalueres, kommer ud mod dumpekarakter. Et problem er […]

Sen abort kan næppe undgås

08/07/1996 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Politiken, 8-7-1996. SVANGERSKABSAFBRYDELSE i graviditetens anden tredjedel, de såkaldte ‘anden trimester aborter’ er, med Ekstra Bladets hjælp, kommet under debat. EB har taget udgangspunkt i to jordemødre, der har nægtet at deltage i dette lidet misundelsesværdige arbejde. Der tales om ‘retten’ til at få et bam […]

Farligt farvel til barndommen

09/06/1995 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Politiken, 09.06.1995 Begræns tiden i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem Erik Sigsgaard (ES) udtaler i Politiken 1.5. bekymring for den tiltagende anbringelse af børn i daginstitutioner, og avisen følger 2.6. problemstillingen op ved, på lederplads, at advare mod, at vi på den måde afskaffer barndommen. ES og […]

Pladsgaranti eller omsorgsgaranti?

10/04/1995 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Berlingske Tidende, 10.4.1995 For tiden kan man følge en modsætningsfyldt og på samme tid bekymringsvækkende udvikling på børneinstitutionsområdet. Længe har politikerne lovet forældrene, at »pladsgarantien« var lige om hjørnet. De seneste meldinger lader nu ane, at der snarere har været tale om en blød hensigtserklæring end […]