Popular Tags:

Retssikkerhed truet i incestsager

15/06/2002 at 12:00 am

Af Søren Friis Smith Information, 15. juni 2002Jura Helge Michaelsen var overlæge ved Aker Sygehus i Norge og ledte i perioden fra 1986 til 1991 arbejdet med de børn, sygehuset fik henvist til undersøgelse for seksuelt misbrug. Om tolkningen af de fund man gjorde dengang, forklarede han til den norske avis […]

Gal mor eller gal diagnose (Münchausen Syndrome by Proxy)

07/06/2002 at 12:00 am

Af Søren Friis Smith Psykolog Nyt, nr. 11, 2002 Forleden dag stillede en journalist mig spørgsmålet: ”Findes Münchausen by Proxy?” Den letteste måde at svare ham på havde været: ”Nej!”. Formelt havde det været et helt korrekt svar, i fuld overensstemmelse med den internationalt anerkendte diagnoseliste ”DSM 4” (Diagnostic and Statistical […]

Hvilke symptomer observerer man for?

27/02/2002 at 12:00 am

Af Søren Friis Smith Århus Stiftstidende 27.02.2002 MÜNCHAUSEN BY PROXY: I oversigten over mentale lidelser anvendes nu et andet navn 20. februar blev overlæge Erling Nathan. Skejby Sygehus, interviewet om det såkaldte “Münchausen’s Syndrome by Proxy” (MSBP). Af andre artikler i ÅS er det fremgået, at diagnosen er problematisk. Med udgangspunkt […]

Duplik til formanden

27/07/2001 at 12:00 am

Af Søren Friis Smith Psykolog Nyt, nr. 12, 2001.Johanne Bratbo svarer på mit debatindlæg i PN 9/01 i samme nummer. Indledningsvist noterer Johanne Bratbo, at hun ikke har skrevet selvstændige artikler om foreningens politik om overgreb på børn i et halvt år. Hun udtaler sig dog om netop denne, idet hun […]

Ingen familiehemmeligheder

21/05/2001 at 12:00 am

Af Søren Friis Smith Information, 21.05.2001.Skal faderskab fastslås rutinemæssigt for alle? Med etableringen af den danske hjemmeside www.identigene.dk er ånden for alvor sluppet ud af flasken – også i Danmark. Gennem denne hjemmeside kan enhver, der er usikker på faderskabet til et barn, få den ønskede sikkerhed – for en pris af 3.490 […]

To forskellige virkeligheder

10/05/2001 at 12:00 am

Af Søren Friis Smith Psykolog Nyt, nr. 9, 2001. I PN nr. 4/01 og 6/01 tegner Johanne Bratbo (JB) DPF’s holdning til medlemmernes arbejde vedrørende mistanke om seksuelt misbrug af børn. Jeg konstaterer, at DPF og undertegnedes virkelighedsopfattelse divergerer. Som klinisk psykolog med 2 års videreuddannelse på børneområdet er det noget […]

Skån barnet

18/12/2000 at 12:00 am

Af Søren Friis Smith Dagbladet Information, 18.12.2000.Det kan dokumenteres, at Red Barnet bygger på forkerte oplysninger om symptomer på børnemisbrug. Læs også Et barn gjort fortræd Misbrug Programmedarbejder ved Red Barnet, Vernon Jones’ reaktion (Information den 11. december) på min artikel (den 1. december), hvor jeg kritiserede Red Barnet for manglende faglig […]

Et barn gjort fortræd

01/12/2000 at 12:00 am

Af Søren Friis Smith Information, 01.12.2000. Red Barnet har haft rod i regnskaberne – men der er også rod i fagligheden. Læs også Skån barnetRed Barnet giver på organisationens hjemmeside anvisninger på, hvordan forældre bør forholde sig, hvis de vil finde ud af, om deres barn er blevet seksuelt misbrugt: »Børn der […]

Når mediemøllen maler

09/11/2000 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Politiken, 9.11.2000. Den ulyksagelige hændelse i Lillebælt, hvor man fandt en druknet etårig pige, har fået megen medieopmærksomhed. Men hvilken medieopmærksomhed? Den ulyksalige hændelse i Lillebælt, hvor man først fandt en druknet etårig pige, siden en rygsæk og senest en druknet mand, der synes at være barnets […]

Duplik om EMDR

08/09/2000 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Psykolog Nyt, nr. 16, 2000. Læs også: Syn på videnskabelighed og EMDR – en kontroversiel behandling Tak til Birgit Schulz (BS) og Roal Ulrichsen (RU) for deres indlæg i PN nr. 15. BS og RU skriver indledningsvist, at det næsten ikke kan overbetones, hvor vigtigt det er ikke at blande […]