Popular Tags:

Blufærdige børn lider i skolens hverdag

24/03/1995 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith  Se: Efterskrift nederst. Politiken, 24.03.1995 For et par år siden blev en stor skoledreng (identiteten sløret) henvist hertil, idet forældrene bekymrede sig for, om han havde været udsat for blufærdighedskrænkelse. Undersøgelsen af drengen pegede på, at en krænkelse, som den forældrene tænkte på, ikke havde fundet sted. Men […]

Etik og aktindsigt… – fortsat

01/01/1995 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Psykolog Nyt, nr. 11, 1995 I PN nr. 1/95 lovede jeg at komme tilbage til spørgsmålet om forældremyndighedsindehavers og bisidders aktindsigt i psykologundersøgelsens råmateriale, når der var nyt at berette. Som nævnt samme sted rettede jeg henvendelse til Ombudsmandsinstitutionen for at få dennes vurdering af Psykolognævnets […]

Kostskolerne kan ikke opfylde et behandlingsbehov

26/06/1994 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Berlingske Tidende, 26.06.1994 Stillingsannoncer i dagbladene henleder opmærksomheden på fænomenet småbørn på kostskole. Af annoncerne fremgår det, at skolerne, der søger lærerkræfter, optager børn helt ned til fern års alderen. Tages kostskolemes markedsføring over for de sociale forvaltninger som indikator for udviklingen i antallet af kostskoleanbragte […]

Anmeldelse af Sex og Sundhed oktober 93/14

01/01/1994 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Nordisk Sexologi, nr. 12: 217-218 1994 Foreningen for Familieplanlægning – Sex og Samfund udgiver 2 gange årligt tidsskriftet Sex og Sundhed. Seneste nummer, oktober 93/14, var temaet: Unge Forældre. lndholdet, ialt 20 sider, omfatter forord og fem artikler, hvoraf flere er skrevet af rådgivere for de […]

Politikerne kan ikke vælge

03/11/1993 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Politiken, 03.11.1993 I 1990 drøftedes konsekvenserne af at undersøge kroniske sygdomme ved at tage prøver fra moderkagen. På den måde kunne den gravide allerede før udgangen af 12. svangerskabsuge få at vide, om der var noget galt med fostret. Det vil sige, hun kunne få sin […]

Donorbørn svigtes

27/08/1993 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Politiken, 27.08.1993‘Donoren skal under ingen omstændigheder risikere at blive opsøgt af barnet,’ siger speciallæge Flemming Christensen fra Fertilitetsklinikken vedrørende sæddonorer iflg. Tekst-tv den 21.8. Hvis interesser ligger bag denne udtalelse? Speciallægens, der nødig ser en stærk reduktion i udbuddet af sæd, hvilket ville være konsekvensen af, […]

Børn til siden

18/01/1993 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Information, 18.01.1993 TAK TIL personalechef Thuri Didriksen (TD) DSB, for hendes reaktion den 17.12. på min kommentar den 1.12., »Børn og institutioner«. Måden, vi tilrettelægger omsorgen for vores børn på, er af vital interesse for den nuværende børnegeneration, men på længere sigt også af helt grundlæggende […]

Børn og institutioner

01/12/1992 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Information, 01.12.1992Fra børnepsykologisk hold skal der lyde en uforbeholden tak til politikerne, der, uanset bevæggrund, har tøvet med at åbne for denne radikale udvidelse af børns institutionstilværelse, der for mange børn har et rigeligt omfang i forvejen. Etateme har brugt en række argumenter i deres forsøg […]

Natteåbne børneinstitutioner

15/04/1992 at 12:00 am

  Af Søren Friis Smith Weekendavisen, 15.-23.04.1992. I DE SENERE år har visse virksomhedstypers for oprettelsen af natteabne børneinstitutioner været fremført med stigende hyppighed i dagspressen. De ansatte møder på tidspunkter, hvor daginstitutionerne i dag ikke kan modtage børnene, hvorfor forældre således er afskåret fra at stille deres arbejdskraft til rådighed. […]

Toiletter i børnehaven – børn vil gerne bruge dem – hvis de får fred til det

01/01/1991 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Vores Børn 1991;3:42 Endnu mens børn anvender ble, lægges grunden til senere toiletvaner. Det ser mange forældre i form af de ritualer, børn kan udvikle, når trangen kommer over dem.  Når tiden for at begynde at benytte toilettet nærmer sig, udvikler mange børn et behov for “privathed”. […]