Popular Tags:

Syn på videnskabelighed

25/08/2000 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Psykolog Nyt, 15 Læs også Duplik om EMDR EMDR – en kontroversiel behandling Min artikel i PN nr. 15: “EMDR – En kontroversiel metode” blev skrevet på baggrund af en bekymring for, at en ny psykologisk behandlingsmetode blev indført i stor skala, uden at det fornødne […]

EMDR en kontroversiel behandling

11/08/2000 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Psykolog Nyt, nr. 14, 2000. Læs også • Syn på videnskabelighed • Duplik om EMDR BAGGRUND Den 30.09.1994 fløj jeg til Amsterdam. Formålet med rejsen var at deltage i en workshop, hvor jeg skulle lære en ny behandlingsmetode til brug for klienter, der lider af Post Traumatisk Stress Syndrom […]

Mod bedre vidende

04/03/2000 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Politiken, 04.03.2000. I et længere debatindlæg (27.2.) konkluderer Lone Nørgaard (LN): “For børne- omsorg handler ikke om genetik (… )”. LN underskriver sig cand.mag., lektor. LN er dog også medlem af Dansk Kvindesamfunds Landsstyrelse. LN taler mod bedre vidende. Siden 1988(!), da Martin Daly og Margo Wilsons […]

På tredjedagen spiser de altid

15/01/2000 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Information, 15.01.2000 Kan dampkogte kartofler gøre det af med stenbroens børn  Hanne Sloths kronik den 11. januar bringer en erindring frem: I årene 1982-84 var jeg under min uddannelse til børnepsykolog ansat ved “Det Socialpædiatriske Ambulatorium” på Rigshospitalet. Et ambulatorium, der organisatorisk hang sammen med det […]

Anmeldelse: Skilsmissebørn og fraktalfamilier

01/01/2000 at 12:00 am

Af Søren Friis Smith Social Kritik 2000; 71:126 – 7Forfatteren er en nu 50årig, dr. phil., professor i litteraturvidenskab ved Universitetet i Bergen, Norge. Bogen er skrevet på baggrund af forfatterens erfaringer i forbindelse med, at hans ex-kone ønskede at være eneindehaver af forældremyndigheden over fællesbarnet, efter at parterne i en […]

Biologiens betydning

19/11/1999 at 12:00 am

Af Søren Friis Smith Psykolog Nyt, 21-1999. I Psykolog Nyt 18/99 har Helene Flendt udstyret sig med den brede pensel i en længere artikel om børn og skilsmisser – “En forælder i hånden…” Hun anfører eksempelvis: “Ser vi mere bredt på forskning, hvori børns udvikling og trivsel indgår, tegner der sig et […]

Børn er loyale

03/11/1999 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Politiken, 03.11.1999.Se også: Når børn misbruges I Politikens i øvrigt sympatiske behandling af Vadstrupgårdsagen (31.10.) efter udgivelsen af Leif Blædels pamflet: Vadstrupgårdsagen: Justitsmord, anføres det indledningsvis: »Mens praktiserende psykologer klart afviser, at børn kan lyve om grove seksuelle overgreb, er universitetsforskere af den stik modsatte opfattelse«. Som praktiserende […]

Børneudskud

22/09/1999 at 12:00 am

Af Søren Friis Smith Information, 22.9.1999. Penge, der fremmer forældrenes uafhængighed, forbedrer børnenes situation. lfølge regeringens finanslovsforslag planlægges en besparelse på knapt 200 mill. kr. på børnetilskuddene til eneforsørgere. Udgiften pålægges i stedet den bidragsydende forælder, der får en merudgift på omkring 100 kr. månedligt. Forældre, der er på vej gennem […]

Donorbørn risikerer problemer

14/01/1999 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Politiken, 14.01.1999 Ud fra reglen om, at man ikke skal save den gren over, man selv sidder på, burde jeg tie. Men mere end 10 års privat børnepsykologisk praksis med særlig erfaring på området ‘socialt forældreskab’ gør det til en sikker forudsigelse, at en ny klientkategori vil […]

Hvad er barnets tarv?

16/10/1998 at 12:00 am

Af: Søren Friis Smith Psykolog Nyt, 21, 1998; 21: 26-27 Nina Koeller spørger i PN 19/98, om det er forenelig med god psykologetik at påtage sig at skrive forældremyndighedserklæringer. Når jeg reagerer på Nina Koellers opfordring til debat, skyldes det, at hun har spurgt mig, om jeg kunne tænke mig at […]