Børnepsykologisk Rådgivning
v/ Søren Friis Smith
Autoriseret psykolog med Dansk Psykolog Forenings specialistanerkendelse


Forside Hvem? hvad? hvor? Artikler Interviews Speciale
foredrag Temaer Din vurdering Skoleelever Links


Kildebakkegårds Allé 168, 1. th.
2860 Søborg (kort)
Tlf: 39665566
Email
Nyhedsbrev
Besked om nyt om sitets emner hver anden måned
Tilmeld
Frameld
Læs tidligere nyhedsbreve her
Natbørnehaver

I starten af 90erne åbnede en ny type børneinstitution i Danmark: Den natåbne vuggestue og -børnehave. Inden da diskuterede man hvor tidligt børn burde begynde i daginstitution og hvor stor en del af dagen de skulle være der. Natåbne institutioner gjorde det muligt for forældrene at aflevere deres 0-6årige barn den ene dag og hente det igen dagen - ja i princippet flere dage - efter.

Modstanden udeblev
At denne nye institutionsform ikke blev mødt mere modstand i medierne end tilfældet var, har antagelig at gøre med et sammenfald af interesser mellem arbejdsgiversiden og stærke kræfter i ligestillingskampen, der så etableringen af denne institutionstype som et fremskridt i denne kamp. Med de nye institutioner blev især mødrene frigjort, således at børnene ikke stod i vejen for tilknytningen til arbejdsmarkedet. Den tidligere diskussion om hvor meget børn har brug for deres forældre blev opfattet som reaktionær og fjendtlig i forhold til den politiske dagsorden, der satte kønnenes ligestilling forrest.

Hvorfor ikke natbørnehaver?
Forældre, hvis tilknytning til deres børn forhindrer dem i at aflevere deres børn i en natbørnehave, vil selvsagt ikke være at finde blandt brugerne af dem - og det er, lykkeligvis, de allerfleste.
Omvendt er der en ganske lille gruppe af forældre, hvis tilknytning til deres børn har en karakter, så den ikke stiller sig i vejen for deres brug af denne pasningsform. Problemet er, at kontakt mellem forældre og børn er en forudsætning for sikker tilknytning. Forældre, der prioriterer så de er mest muligt sammen med deres børn, forstærker på den måde den gensidige tilknytning. Omvendt: Forældre, der prioriterer så kontakten med deres børn formindskes, gør tilknytningen mere usikker.

"Projekt Børnepasning"
I Danmark blev der for flere år siden dannet en interesseorganisation, "Projekt Børnepasning" (1). Den består dels af arbejdsgivere, der har behov for kvindelig arbejdskraft om natten, dels af nogle fagforeninger, der mener, at de tjener deres medlemmers interesse ved at indgå i denne alliance med arbejdsgiversiden. Til trods for organisationens ihærdige lobbyvirksomhed kan det konstateres, at det til dato kun er lykkedes at etablere i alt 163 døgninstitutionspladser for de 0-6årige fordelt på i alt 5 institutioner på landsplan(2). Det er den type pladser "Projekt Børnepasning" kalder dens mærkesag (2).

"Mig ska' sov' her i nat"
Der er foretaget en enkelt videnskabelig undersøgelse af den natåbne småbørneinstitution. Undersøgelsen blev foretaget af Danmarks Pædagogiske Institut i 1997 og blev publiceret i bogform med titlen: "Mig ska' sov' her vi nat"(3). Det fremgik dog af bogen, at forskerne før undersøgelsen blev gennemført, havde besluttet sig til at "bestemme den* positivt" (*institutionsformen). Det var derfor ikke nogen overraskelse for læseren, at resultatet blev, at den nye institutionstype var i orden (4,5).

Annoncen der fik den første pris

Denne reklame udløste en pris på 1000 kr. indstiftet af Børnepsykologisk Rådgivning i samme anledning. Prisen tilfaldt reklamebureauet.

- "Juleaften er jo meget hyggeligere sådan her"
• "Ja, den nye døgn-børnehave er da bare alletiders"

"Find dig i Ekstrabladet - eller find dig i hvad som helst"
I forlængelse af etableringen af natinstitutioner har man i pressen kunne læse om vanskeligheder for institutionerne ved at få fyldt pladserne op. Det kan være et signal, der peger på en vigtig årsag til, at natvuggestuer og -børnehaver aldrig er slået an: Forældrene ønsker dem i alt væsentligt ikke! - Og at ikke bare forældrene, men også befolkningen som helhed synes at være fremmed for tanken om, at børnenes behov for omsorg om natten, skal varetages af institutionspersonale, fik man et indtryk af under Ekstrabladets reklamekampagne: "Find dig i Ekstrabladet - eller find dig i hvad som helst" (6). De to reklamer, hvor man lod 'forældre' prise natbørnehaven i en situation, der lagde op til alt andet end arbejde, virkede netop efter hensigten (se ill.).

Jeg har i forskellige artikler beskæftiget mig kritisk med natåbne vuggestuer og - børnehaver. Tryk på "Artikler" og søg under emnet "Kritik af de nye døgninstitutioner". - Ønsker du kun at læse én artikel, tryk her!

Referencer

(1) Oplysninger om Projekt Børnepasning

(2) Projekt Børnepasning. Åbningstidsanalyse

(3) DPI-NYT 191-1997

(4) Smith SF. Læst og påskrevet. Psykol. Nyt. 17; 1997

(5) Smith SF. Mig ska' sov'. Psykol. Nyt 4; 1998

(6) Ekstra Bladet. Find dig i… kampagnen

Sidst opdateret den 04.05.2006
post@sfsmith.dk